Digital integritet på en högre nivå

Ciphr är en plattform för grundläggande privata kommunikationer på Blackberry 10 och Samsung Knox enheter.

Skydda dina meddelanden mot mobila hot. . 

Den optimala lösningen för att bevara ditt privatliv.

Ciphr Mail

Ciphr Mail

Ciphr Text

Nycklar som kontrolleras av användaren

Privata nycklar skapas av användaren på enheten

Kortvariga meddelanden

Användare kontrollerar vem som har tillgång till de meddelanden som skickas och hur länge.

Skydd mot våld

Skydd mot online och offline attacker av kryptoanalytisk karaktär

P2P-nätverk

Ingen data når Ciphr servrar i ett okrypterat format.

Krypterad media

Bilder, röstanteckningar och ljudklipp delas och lagras på ett säkert sätt.

Säker backup

Tillförlitlig krypterad backup av applikationsdata.

Varför Ciphr

Cyberattackerna ökar i rasande takt och med en sådan intensitet att offer för dataintrång ofta möts av stora ekonomiska förluster och ett naggat rykte. Ciphr tar itu med dessa problem genom att skapa en branschledande integritetsplattform som utformats speciellt för mobila kommunikationer. Kontakta oss för att lära dig mer om mobila hot och vad Ciphr gör för att se till att du är skyddad.

Bra att veta

Hela HYPERCORE plattformen har byggts från grunden med hjälp av våra egna kryptografer, programmerare och nätverksarkitekter, inklusive servrar och text. Vi är också det enda företaget som har implementerat Quantum Encryption teknik utöver ECC Encryption. Vi är även ensamma om att använda det som anses vara den enda säkra ECC kurvan, nämligen Curve 448. Alla andra använder den mindre säkra, dock fortfarande säkra, ECC 25519 kurvan.