Ciphr Mail

 

Ciphr Mail är vår främsta ECC e-postklient. Meddelanden återgår till en ökad ECC säkerhetsprofil med bakåtkompatibilitet för äldre PGP e-post när en ECC nyckel inte har kunnat identifieras.

Ciphr Mail har utvecklats som en fullt begränsad och säker sandboxbehållare vilket innebär att allt meddelandeinnehåll och adressbok-kontakter lagras i ett krypterat skal. Telefonen har inte tillgång till något av ditt säkrade innehåll.

Nyckelfunktioner

Nedan följer en lista över standardfunktioner hos CiphrMail samt en beskrivning av hur de fungerar.

Användarstyrda nycklar

Privata nycklar som aldrig lämnar din enhet. Möjligheten att kunna generera en ny nyckel för både ECC och RSA efter behov.

Radering av meddelanden

Kontrollera när dina meddelanden raderas från både din och din mottagares enhet

Krypterade bilder

Kryptera och dela bilder med dina kontakter.

Adressbok

Kontakter lagras i krypterad form inuti applikationen och inte i enhetens adressbok.

Krypterade kontakter

Kryptera och dela dina Ciphr-kontakter.

Låsning

Kryptera och lås hela appen för att säkra allt innehåll som finns inuti eller låt den låsas automatiskt med hjälp av en förinställd timer.

Nödlösenord

Ange ett förutbestämt nödord i lösenordsskärmen som låter Ciprh-appen tömma enheten.

Användarstyrda nycklar

Radering av meddelanden

Krypterade bilder

Adressbok

Krypterade kontakter

Låsning

Nödlösenord

Skapa och kontrollera dina egna privata nycklar

Håll dina kontakter helt privata

Skicka självdestruktiva meddelanden.