Ciphr Text

Ciphr Text är en direktmeddelandeklient avsedd för snabba konversationer. Denna programvara använder sig av avancerad ECC kryptering som levereras i ett off-the-record ( ”OTR”) format. Alla nycklar skapas i enheten och lämnar den aldrig.

Ciphr Text drar fördel från en viktig OTR egenskap - en unik, kortvarig krypteringsnyckel som används för varje meddelande. Detta garanterar en fullständig kryptering av meddelandet och ger också PFS säkerhet.

Nyckelfunktioner

Nedan följer en lista över standardfunktioner hos CiphrMail samt en beskrivning av hur de fungerar.

Kortlivade nycklar

Varje meddelande krypteras av en unik nyckel. Säker kortvarig kryptering som ger avancerad säkerhet på lång sikt.

Gruppchatt

Säkra gruppsamtal för upp till 50 deltagare. Varje meddelande är individuellt krypterat vilket gör det omöjligt att avslöja förekomsten av en gruppkonversation och dess deltagare.

Krypterade bilder

Kryptera och dela bilder med dina kontakter.

Röstanteckningar

Skicka och ta emot krypterade röstmeddelanden.

Verifiering

Säkerställ ett kontinuerligt skydd mot avlyssning (MITM) med hjälp av en enkel identitetsverifieringsmetod.

Bränn meddelanden

Bestäm hur länge dina meddelanden ska finnas kvar på både din och dina kontakters enheter.

Kortlivade nycklar

Gruppchatt

Krypterade bilder

Röstanteckningar

Verifiering

Bränn meddelanden

Prata med upp till 50 personer samtidigt i en gruppchatt.

Skicka och ta emot krypterade röstpaket.

Förhindra attacker från mellanhänder.